Անհատական և Բիզնես Հովանավորություն

«Կոլորադոյի հայերը» ցանկանում են շնորհակալություն հայտնել ձեզ՝ մեր նոր հայկական դպրոցիհովանավոր դառնալու ցանկության համար։ Դուք ոչ միայն կգտնեք հավատարիմ և տեղականհաճախորդների բազա կամ կաջակցեք համայնքին, այլ նաև կօգնեք որակյալ կրթություն ապահովել մերերիտասարդ համայնքի երեխաների համար։ Ձեր հովանավորությամբ մենք կկարողանանք նյութեր ևորակյալ մանկավարժներ տրամադրել, որպեսզի մեր երեխաները սովորեն իրենց ժառանգության, մշակույթի, լեզվի և ընտանիքի մասին՝ ձևավորելով Կոլորադոյի, Միացյալ Նահանգների ևհամաշխարհային համայնքի արժեքներին հավատարիմ հաջորդ սերունդը։ Ստորև ներկայացված ենհովանավորության տարբերակները՝ ձեր դիտարկման համար.

Հովանավորության տարբերակներ

 • Անունը Diamond Donor հուշատախտակի վրա և կայքում
 • Անունը Diamond Donor հուշատախտակի վրա և կայքում
 • ԿՀ շապիկ ձեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար
 • Տարեկան ուսման վարձի հովանավորում 2 աշակերտի համար
 • Անունը Diamond Donor հուշատախտակի վրա և կայքում
 • ԿՀ շապիկ ձեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար
 • Տարեկան ուսման վարձի հովանավորում 2 աշակերտի համար
 • Շնորհակալություն ԿՀ միջոցառումների ժամանակ
 • Անունը Diamond Donor հուշատախտակի վրա և կայքում
 • ԿՀ շապիկ ձեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար
 • Տարեկան ուսման վարձի հովանավորում 2 աշակերտի համար
 • Շնորհակալություն ԿՀ միջոցառումների ժամանակ
 • Անվճար գովազդային հայտարարություն ԿՀ կայքում՝ 1 տարի ժամկետով
 • 1/4 էջանոց գովազդ ԿՀ տարեկան ամսագրում
 • Նշում շնորհակալական ցուցանակում
 • Անունը Diamond Donor հուշատախտակի վրա և կայքում
 • ԿՀ շապիկ ձեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար
 • Տարեկան ուսման վարձի հովանավորում 2 աշակերտի համար
 • Շնորհակալություն ԿՀ միջոցառումների ժամանակ
 • Անվճար գովազդային հայտարարություն ԿՀ կայքում՝ 1 տարի ժամկետով
 • 1/4 էջանոց գովազդ ԿՀ տարեկան ամսագրում
 • Նշում շնորհակալական ցուցանակում
 • 1 անվճար տաղավար ԿՀ միջոցառումների ժամանակ
 • Հղում ԿՀ կայքից՝ 1 տարի ժամկետով
 • Անվճար մուտք ԿՀ ցանկացած միջոցառման՝ 1 տարի ժամկետով
 • Ազդագրերի տարածք դպրոցում։

AOC Sponsorship

$
Log In to Your Account (optional)
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: $100.00