ԿՈԼՈՐԱԴՈՅԻ
ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ
Ստեղծել և զարգացնել համերաշխ հայկական համայնքը Կոլորադոյում
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆԳՐԱՆՑՎԵԼ

ՄԵՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ

ԳՐԱՆՑՎԵ՜Ք
ՍՏԱՑԵՔ ԱՄԵՆԱԹԱՐՄ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԳՐԱՆՑՎԵԼ
ՄԱՍՆԿԱՑԵՔ ՄԵՐ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ
ՏԵՍՆԵԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

1979 թ. հիմնադրվելուց ի վեր՝ «Կոլորադոյի հայերը» (ԿՀ) կազմակերպությունը նպաստել է Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իրազեկության բարձրացմանը։ 1915-1923 թթ. տեղի ունեցած այդ ոճրագործությանը զոհ գնաց համայն հայության կեսից ավելին, և այն հանգեցրեց հայերի հայրենիքի մեծ մասի կորստին։ ԿՀ-ի՝ ցեղասպանության վերաբերյալ իրազեկման ջանքերի շնորհիվ Կապիտոլիումի պետական տարածքում ստեղծվեց հուշայգի, ուր ամեն տարի ապրիլին տեղի են ունենում հիշատակի երեկոներ։

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ և ԲԻԶՆԵՍ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

Կոլորադոյի հայերը ցանկանում են շնորհակալություն հայտնել, որ մտածում եք դառնալ մեր նորանշանակ հայկական դպրոցի հովանավորը: Դուք ոչ միայն կհասնեք հավատարիմ և տեղական հաճախորդների / հաճախորդների բազային կամ կաջակցեք ձեր համայնքին, այլ նաև կօգնեք որակյալ կրթություն ապահովել համայնքի մեր երիտասարդ երեխաների համար: Ձեր հովանավորությամբ մենք կկարողանանք նյութեր և որակյալ մանկավարժներ տրամադրել, որպեսզի մեր երեխաները սովորեն իրենց ժառանգության, մշակույթի, լեզվի և ընտանիքի մասին: Օգնում ենք ձևավորել հաջորդ սերունդը Կոլորադոյի, Միացյալ Նահանգների և Համաշխարհային համայնքի արժեքավոր հավատարիմ համայնքի անդամ դառնալու հարցում: Ստորև ներկայացված են հովանավորչության մեր մակարդակները ՝ ձեր դիտարկման համար: